Meny

Dela sidan på sociala medier

Välkommen till utställningen Se Huset!

Se huset

13 januari – 4 april visas en miniutställning av Se Huset i Medborgarrummet, Lysekils kommun.

Utställningen är resultatet av ett pågående samarbete mellan Lysekils kommun och Nätverket Slow House. Den vill ge kunskap om den äldre bebyggelsen och inspirera oss att se husens kvaliteter och betydelse.

Lagom till att utställningen öppnade i Lysekil lanserades katalogen ”Från utställning till förstudie 2016/2017”. Katalogen ger en bild av utställningens olika teman, aktiviteter, workshops och publikens reaktioner från våren 2016 då den visades på Skaftö Folkets Hus i Grundsund. Blädderexemplar av katalogen finns i utställningen. Katalogen finns också till försäljning i kommunhusets reception.

Gamla hus byggs om och förändras i snabb takt. Äldre byggteknik, material och detaljer byts ut, ofta utan större eftertanke om vad det betyder för huset i sig och för bebyggelsemiljön.

Under tiden förlorar husen mycket av sin särskilda karaktär och fungerande unika byggdelar slängs och förstörs med en belastning på miljön som resultat. För att vända den utvecklingen behövs en satsning på framtidens byggnadsvård.

Lysekils kommun har tagit nästa steg och arbetet med Se Huset drivs nu vidare i en förstudie med sikte på att etablera ett samarbete med fler kommuner i Bohuslän för att utveckla den nya byggnadsvårdens metoder och arbetssätt. Den pågående förstudien har stöd och ekonomisk support från Fyrbodals Kommunalförbund.