Meny

Dela sidan på sociala medier

Möten och Protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen.

Handlingar från tidigare år

Längst ner på sidan hittar du länk till dokument från föregående år. Söker du handlingar längre än två år tillbaka kan du kontakta registraturen i Lysekils kommun.

Kallelser och protokoll för 2017

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

IT-nämnden

Valnämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll 

Folkhälsopolitiska rådet

Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Lysekils stadshus AB