Meny

Dela sidan på sociala medier

Möten och Protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen.

Handlingar från tidigare år

Längst ner på sidan hittar du länk till dokument från föregående år. Söker du handlingar längre än två år tillbaka kan du kontakta registraturen i Lysekils kommun.

Kallelser och protokoll för 2017

Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll

Kallelse till kommunfullmäktige 2017-02-16PDF

 

Kallelse till kommunfullmäktige 2017-03-16PDF

 

Kallelse till kommunfullmäktige 2017-04-20PDF

 

Kallelse till kommunfullmäktige 2017-05-18

 

Kallelse till kommunfullmäktige 2017-06-21

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-02-16PDF

 

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-03-16PDF

 

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-04-20PDF

 

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-05-18

 

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-06-21

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

IT-nämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll

Kallelse till IT-nämnden PDF
2017-03-27PDF

Protokoll för IT-nämndenPDF
2017-03-27PDF

 

Valnämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll 

Folkhälsopolitiska rådet

Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Lysekils stadshus AB