Meny

Dela sidan på sociala medier

Möten och Protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen. Samtliga protokoll är justerade innan de publiceras på hemsidan. Kontakta nämndkansliet om man vill ha protokoll med underskrifter.

Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll


Kallelse till kommunfullmäktige 2018-02-15PDF

 

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll

2018-02-06PDF

2018-01-09PDF

 

2018-02-06PDF

2018-01-09PDF

 

Utbildningsnämnden

IT-nämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll

 

Valnämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll 

Folkhälsopolitiska rådet

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll


 

 

Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll 

Lysekils stadshus AB

Skriv tabellbeskrivning här

Protokoll