Meny

Dela sidan på sociala medier

Gullmarsgymnasiet Campus Väst

Campus väst

Gullmarsgymnasiet, som är en del av Campus Väst, är en liten gymnasieskola i marin miljö med havet som närmaste granne. Med en engagerad lärarkår, god gemenskap, nära kontakt med arbetslivet och ett internationellt perspektiv. Här har du som elev möjlighet att få en trygg och rolig studietid, full av aktiviteter kopplade till havet, som ger bra förutsättningar för fortsatta studier och arbetsliv. En studietid som blir ett positivt minne för livet och ett bra avstamp in i vuxenlivet.

 

Skolstart 2017

Måndag 21/8 hälsar vi alla elever välkomna på följande tider:

8.30 – 10.00 Terminsstart åk 2 o 3 med KF i resp klassrum
Elever som börjar Åk 1 samlas i aulan på entréplan följande tider. Efter aulasamlingen fortsätter dagen med respektive klass fram till 15:20.

10.20 Bygg och Anläggning, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

10.45 El och energiprogrammet, Ekonomiprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet, Samhällsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet

13.00 Marinbiologi spets, Naturbruksprogrammet

Elever på IMIPY börjar tisdag den 22/8 klockan 8.30 i sal 2066

Elever på IMSPRINT börjar torsdag den 24/8 klockan 8.30 i aulan på plan 1

Tre skäl att välja Gullmarsgymnasiet

Kvalitet

Hög kvalitet på undervisning och elevers kunskapsnivå.
Antalet elever som går vidare till universitet och högskolor från skolan är hög. Vi har också hög andel elever från yrkesprogrammen som går direkt till anställning efter studenten.

Samarbete med näringslivet

Skolan har mycket bra samarbete med företagen i regionen. Detta innebär att du får redan under skoltiden ett nätverk som du har stor nytta av i framtiden. Alla elever på yrkesprogrammen gör apl/lärlingstid hos företag som är väl insatta i skolan arbete.
Även på de högskoleförberedande programmen sker praktik och gymnasiearbeten på företag.

Praktik utomlands

Är du intresserad av praktik utomlands har du stora möjligheter till detta. Vi har samarbete med skolor och företag i bla England, Polen, Holland, Uganda och Norge.