Meny

Dela sidan på sociala medier

Gullmarsgymnasiet Campus Väst

Campus väst

Gullmarsgymnasiet, som är en del av Campus Väst, är en liten gymnasieskola i marin miljö med havet som närmaste granne. Med en engagerad lärarkår, god gemenskap, nära kontakt med arbetslivet och ett internationellt perspektiv. Här har du som elev möjlighet att få en trygg och rolig studietid, full av aktiviteter kopplade till havet, som ger bra förutsättningar för fortsatta studier och arbetsliv. En studietid som blir ett positivt minne för livet och ett bra avstamp in i vuxenlivet.

 

Tre skäl att välja Gullmarsgymnasiet

Kvalitet

Hög kvalitet på undervisning och elevers kunskapsnivå.
Antalet elever som går vidare till universitet och högskolor från skolan är hög. Vi har också hög andel elever från yrkesprogrammen som går direkt till anställning efter studenten.

Samarbete med näringslivet

Skolan har mycket bra samarbete med företagen i regionen. Detta innebär att du får redan under skoltiden ett nätverk som du har stor nytta av i framtiden. Alla elever på yrkesprogrammen gör apl/lärlingstid hos företag som är väl insatta i skolan arbete.
Även på de högskoleförberedande programmen sker praktik och gymnasiearbeten på företag.

Praktik utomlands

Är du intresserad av praktik utomlands har du stora möjligheter till detta. Vi har samarbete med skolor och företag i bla England, Polen, Holland, Uganda och Norge.