Meny

Dela sidan på sociala medier

Ny översiktsplan tas fram

Ny ÖP

Lysekils kommun arbetar nu med en ny, strategisk översiktsplan (ÖP). Dokumentet ska ange inriktningen för en långsiktigt hållbar utveckling av den fysiska miljön. Innehållet tas till stor del fram i samarbete med allmänheten, i en process som pågår under ett par års tid.

Det är i viss utsträckning valfritt för en kommun hur arbetet att ta fram en översiktsplan genomförs. I arbetet med den nya översiktsplanen vill vi koppla samman såväl globala mål som ett ekosystemperspektiv med behoven som finns i Lysekils kommun. Vi vill även arbeta nära och tillsammans med invånare och aktörer i kommunen. Dina synpunkter är viktiga!
Processen att ta fram en ny översiktsplan har delats in i sex steg som på olika sätt involverar allmänheten.

Medverka till den nya översiktsplanen

Du kan påverka den nya översiktsplanen genom att medverka vid ett flertal tillfällen. Stegen tas under fyra skeden som sammantaget sträcker sig över ett par års tid:

Steg 1: Öppen enkät

Lysekil 2030, fanns tillgänglig under 2016. Invånare och aktörer i kommunen kunde ge sina synpunkter. Kommunen sammanställde materialet och tog fram fem utvecklingsmål samt påbörjade arbetet med en ny vision för kommunen.  

Steg 2: Verkstäder

Verkstäder hålls under våren 2017, där invånare och aktörer kan ge synpunkter som sätts i relation till den fysiska miljön i kommunen. Kommunen sammanställer det inkomna materialet.

Programskedet inleds genom att kommunen sätter ihop en programhandling, där olika åsikter och krav samt en skiss till ny översiktsplan redovisas.

Totalt tretton verkstäder genomfördes under maj och juni och nästan etthundrafemtio personer medverkade. Sammanställning av allt material till ett program pågår just nu. Mer information om underlaget till verkstädernas diskussioner hittar du i Lysekil Centrum Lab (i Gallerian, Kungsgatan 42, i Lysekil).

Om du har synpunkter eller idéer som gäller innehållet i programmet – tveka inte att höra av dig till projektledare Sara Hallström. Inbjudan till programsamråd kommer under december.


Steg 3: Programsamråd

Programsamråd hålls under vintern 2018, där invånare och aktörer kan kommentera och ge sina synpunkter på programhandlingen. Kommunen sammanställer det inkomna materialet.
Samrådsskedet inleds genom att kommunen sätter ihop en samrådshandling, där olika åsikter och krav samt ett förslag till ny översiktsplan redovisas, inklusive en konsekvensanalys.

Programhandlingen finns nu att ta del av här, observera att den PDF-fil som ligger ute inte är tillgänglighetsanpassad, skulle du har problem med att ta del av innehållet i programhandlingen av någon anledning så kan du höra av dig till projektledaren för ÖP, Sara Hallström på sara.hallstrom@lysekil.se eller via telefon 0523 - 61 33 29, så får du hjälp med att ta del av innehållet.

 

Steg 4: Samråd

Samråd hålls under hösten 2018, där invånare och aktörer kan kommentera samrådshandlingen. Kommunen sammanställer det inkomna materialet.

Utställningsskedet inleds genom att kommunen sätter ihop en utställningshandling, inklusive konsekvensanalys.

Steg 5: Utställning

Utställning hålls under våren 2019, där invånare och aktörer kan kommentera delar av utställningshandlingen. Kommunen sammanställer det inkomna materialet.
Antagandeskedet inleds genom att kommunen sätter ihop en antagandehandling för en ny översiktsplan, inklusive konsekvensanalys.

Steg 6: Antagande

Kommunfullmäktige antar den nya översiktsplanen till sommaren 2019. Invånare och aktörer i kommunen bjuds in till ett ÖP-kalas för att fira att vi nu har en ny översiktsplan!

Synpunkter som du vill få med in i arbetet att ta fram en ny översiktsplan kan du alltså ge vid ett flertal tillfällen och på olika sätt under processens gång. Det går även bra att skicka in medborgarförslag, höra av sig direkt till projektledaren; sara.hallstrom@lysekil.se, eller komma förbi stadshuset i Lysekil för ett besök.

Mer information om vad som händer i ÖP-processen kommer läggas upp på denna sida efterhand.