Meny

Dela sidan på sociala medier

Nu har verkstäderna kommit igång!

två personer sitter och skriver på ett papper på den första verkstaden för ny öp

Tjugofem personer kom till folkets hus på Skaftö och tog detta tillfället i akt att vara med och påverka kommunens utveckling. Verkstäderna är en del i kommunens arbete med en ny översiktsplan.

Det första tillfället var i Grundsund, på Skaftö Folkets hus. Tjugofem personer kom och diskuterade geografiska ”principområdens” specifika behov och möjligheter. Engagemanget var stort och många tyckte att det var en rolig uppgift.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är just nu inne i steg 2 och vi behöver din hjälp att se kommunen ur ett helhetsperspektiv och diskutera hur kommunen kan utvecklas till en ännu bättre plats.

Fler verkstäder i maj

Verkstäder öppna för alla ordnas under maj. Där diskuterar vi tillsammans behov och möjligheter för olika typer av platser. Invånare och aktörer i kommunen har bra kunskaper och erfarenheter.

Välkommen att vara med!

Lysekils kommun arbetar nu med en ny översiktsplan (ÖP) som ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Innehållet tas fram till stor del i samarbete med allmänheten, i en process som pågår under ett par års tid. Du är varmt välkommen att vara med!

En logotyp som består av blå ringar med texten Lysekil 2030 - Översiktsplan