Meny

Dela sidan på sociala medier

Strandstädning

skräp som flytit iland på en strand

Var med i matchen mot plasten! Stöd vår miljö och gör samtidigt vår kommun mer attraktiv. 

Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet och sedan år 2015 är Lysekils kommun med i projektet Ren och Attraktiv kust som är ett samarbete mellan Bohusläns tio kustkommuner, samt Göteborg.

En av de viktiga uppgifterna har varit att ta fram ett gemensamt digitalt kartverktyg som ska kunna användas när man planerar själva städinsatsen. Detta resulterade i Strandstädarkartan som nu är igång,

En annan uppgift är att verka för att regelsystemet ändras så att kustkommunerna inte själva måste bära alla kostnader för att hålla rent. Detta arbete pågår fortfarande. Projektet finansieras idag av kustkommunerna själva tillsammans med Västra Götalandsregionen och Havs- och Vattenmyndigheten, som på olika sätt stöder kommunernas arbete med strandstädningen.

Vill du hjälpa till - Det här är bra att ha koll på

Sopsäckar

Är ni en förening eller en skolklass som städar så kan ni anmäla er på Städa Sverige Då får ni material skickat till er. För övriga engagerade invånare finns sopsäckar att hämta i receptionen på kommunhuset.

Efter städning - anmäl alltid på strandstädarkartan

Det är mycket viktigt att du registrerar allt skräp du plockat på strandstädarkartan. Här kan du även registrera om det behövs städas.

När du registrerar placeringen av skräpet på kartan kan kommunen komma och hämta det. Vi kollar av kartan en gång i veckan.

Är det inga stora mängder sopsäckar så uppskattar vi om ni själva kör soporna till en återvinningscentral. Om du inte kan eller vill registrera det du skräp du samlat ihop på kartan så kan du kontakta Håkan Smedja på telefonnummer 076 - 866 99 19 eller mejla till hakan.smedja@lysekil.se. Om ni har plockat skräp på en ö och själva kör iland skräpet, var noga med att ställa det på en plats som man kan nå med bil, kontakta Håkan Smedja för att komma överens om en bra plats.

Sopsortera och plocka ej organiskt material

Observera att strandstädning inte innebär städning av organiskt material såsom tång eller sjögräs. Man bör bara plocka exempelvis plast, papper, glas, metall och övrigt skräp som inte kan brytas ned av naturen. Precis som med allt annat skräp behöver strandskräpet sopsorteras för att kunna tas om hand på bästa sätt. Var uppmärksam på att det kan finnas farliga föremål bland strandskräpet såsom medicinsk eller militär utrustning. Använd gärna handskar.

Tack för att du städar!