Meny

Dela sidan på sociala medier

Fastighetsregister

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad.

Registret innehåller också information om adresser, byggnader och fastighetstaxering. Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljning.

Lantmäteriet sköter fastighetsregistret och skriver in ny fastighetsinformation, kommanula lantmäterimyndigheter, skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med information så att registret är uppdaterat.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Information om vem som bor i lägenheten finns inte i registret.

Lägenhetsregistret innehåller information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Har du som boende frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren
Har du som fastighetsägare frågor om lägenhetsnumrering? Kontakta den kommunen som fastigheten ligger i
Behöver du som fastighetsägare ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer? Kontakta den kommunen som fastigheten ligger i

Adressättning