Meny

Dela sidan på sociala medier

Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga nytt, bygga till eller sätta upp plank eller mur behöver du bygglov. Ska du riva, schakta eller fylla på jord behöver du ansöka om rivningslov eller marklov.

Det finns också särskilda regler kring kaminer, eldstäder, altaner, uteplatser och skrämtak.

Går du i bygglovstankar och inte vet om du behöver bygglov eller inte är du välkommen att kontakta bygglovenheten för information och vägledning.

Nyheter i Plan- och bygglagen från 1 juli 2017

Från och med 1juli 2017 får man inom detaljplanelagt område på en- och tvåbostadshus utan bygglov göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 m.

Det finns också några omständigheter som gör att ovanstående byggnadsåtgärden inte får utföras utan bygglov: om byggnaden ligger inom kulturhistorisk värdefull bebyggelsemiljö, om det i en detaljplan specifikt är bestämt att bygglov krävs.

Kontakta alltid oss på bygglovenheten om du har frågor eller känner dig osäker vad som gäller. Mer information finns också i länken nedan "Nyheter i Plan- och bygglagen 1juli 2017".

Bygglovsguiden

Använd gärna bygglovenhetens bygglovsguide. Guiden innehåller förklaringar till det mesta som du som bygglovssökande kommer i kontakt med och bör veta. Guiden fungerar som ett uppslagsverk. I handboken kan du söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. Här finns också detaljerad information om vad lagtexten.